stack

/خانه /فروشگاه   /ثبت نام   /فراموشی رمز      

شما هنوز وارد سیستم نشده اید

HyperLink

1400/04/02,13:53:31HyperLink
HyperLink

فعالیت های موسسه فرهنگی سرای فردوسی

-8
همايش پژوهشي احوال و آثار خيام نيشابوري
 
مراسم بزرگداشت ياد روز خيام در واقع شامگاه روز 27 ارديبهشت 1385 در تالار سيمرغ نيشابور آغاز شد. به اين ترتيب كه گروهي از مهمانان علمي همايش و تني چند از شاعراني كه براي شب شعر يادروز فردوسي در مشهد بودند به نيشابور آمدند و در شب شعري كه ادارة فرهنگ وارشاد اسلامي نيشابور با مشاركت گروه زيادي از شاعران و شعردوستان نيشابور و شهرها و استانهاي مجاور تشكيل داده بود، شركت كردند و تا پاسي از شب به اين مناسبت شعر خواندند.
جلسة سخنراني ساعت 8:30 صبح روز بعد در همين تالار آغاز شد به اين ترتيب كه پس از تلاوت آياتي از قرآن مجيد و نواختن سرود جمهوري اسلامي و اعلام برنامه هيأت رئيسة جلسه مركب از جواد محقق نيشابوري، دكتر محمد رضا راشدمحصل و پروفسور رسول هادي زاده از كشور تاجيكستان، سخنران اول دكتر كاووس حسن لي استاد دانشگاه شيراز سخنراني خود را با عنوان، باز خواني كارنامة خيام پژوهيآغاز كرد. وي در اين بخش از سخنراني خودگفت: خيام از سخنسرايان برجسته ي ايراني است كه در سراسر جهان نام بر آورده و تا كنون آثار فراواني در بارة زندگي، شخصيت، شعر و انديشة وي پديد آمده است. وي در چند بخش جداگانه تنها مقاله ها.يي را كه طي هشت دهة گذشته در مورد وي به فارسي نوشته شده بررسي كرد و دلاليل رشد و كاهش مقاله ها را در هر دهه برشمرد. اين سخنراني با همكاري دكتر سعيد حسام پور از دانشگاه هرمزگان تهيه شده بود، بنا براين در بخش دوم اين سخنراني دكتر حسام پور ضمن بررسي موضوعي مقالات چگونگي رشد مقالات آنها را از نظر موضوعي به هشت دسته تقسيم و هريك را با رسم نمودار لازم تحليل كرد. در بخش پاياني سخنراني وي مقاله هايي را كه به زبان فارسي ترجمه شده از نظر موضوع و تعداد با مقاله هاي فارسي مقايسه نمود.
دكتر مهدي زرقاني از دانشگاه فردوسي آخرين سخنران مراسم بزرگداشت خيام بود كه در موضوع ويژگيهاي نگرش خيامي با رويكردي به شعر خيام و ابوالعلاء معري سخن گفت. وي در اين سخنراني با شيوه اي بديع و با استفاده از نمودار و نمايش كامپيوتري، ابعاد اصلي انديشه خيام را نشان داد و آن را با طرز تفكر ابوالعلا مقايسه كرد.
در پايان محمد داوود منير از دانشگاه هرات پيام اين دانشگاه را قرائت كرد و كه در اين پيام بر ابعاد انديشه جهاني خيام تأكيد گرديده بود. پروفسور رسول هادي زاده از كشور تاجيكستان نيز در بارة روايي انديشه ها و رباعيات خيام در ميان تاجيكان سخن گفت و نشان داد كه مردم تاجيكستان با شعر و انديشة خيام بخوبي دمخور هستند.
عصر آن روز در باغ آرامگاه خيام مراسم تجليل از مقام شامخ فرزانة نيشابور با شعر خواني و اجراي موسيقي سنتي بر اساس رباعيات خيام ادامه يافت.
 
علاوه بر همايش علمي فرهنگسراي فردوسي اقدامات جنبي زير را براي برگزاري هرچه بهتر مراسم ياد روز خيام انجام داد:
1- طراحي و چاپ پوستر مخصوص يادروز خيام.
2-  طراحي و چاپ كارت دعوت مخصوص يادروز خيام.
3-  چاپ سربرگ مخصوص در دو قطع كوچك و بزرگ.
4- طراحي و چاپ پوشة مخصوص به همراه خودكار.
5- طراحي بنر تبليغاتي براي جلو سن تالار در ابعاد 6× 8متر. (تصوير ضميمه).
6- تهية مطالب، تنظيم و چاپ بولتن خبري مخصوص مراسم با عنوان خيام شناخت در 12 صفحه.
سفارش، تنظيم و چاپ مجموعه مقالات مخصوص خيام، با عنوان خيام شناخت در
 136صفحه.
7- اطلاع رساني از طريق رسانه ها( صدا و سيما، مطبوعات) و پخش آگهي و مكاتبه با مراكز علمي و نيز برگزاري مصاحبة مطبوعاتي. 
 
 

 

همايش پژوهشي آثار و احوال عطار نيشابوري
 
 
مراسم بزرگداشت ياد روز عطار نيشابوري، شاعر و عارف نامي با هماهنگي و همكاري دستگاههاي اجرايي و همت فرهنگسراي فردوسي به صورتي جدي تر و علمي 25 فروردين ماه 1385برابر با 14 آوريل 2006 در تالار فرهنگسراي سيمرغ نيشابور برگزار شد. در اين مراسم تني چند از دانشمندان عطار شناس از آن جمله دكتر رضا اشرف زاده، دكتر تقي پورنامداريان، دكتر مهرآفاق بايبوردي، دكتر ابراهيم قيصري، و مسعود تاكي، كه به نيشابور دعوت شده بودند، سخن گفتند. 
برنامه در واقع از ساعت 7 بعد از ظهر روز پنجشنبه 24 فروردين در تالار فرهنگسراي وكيليذ نيشابور آغاز شد. به اين ترتيب كه به اين مناسبت شب شعري برگزار شد كه در آن شاعراني از مشهد، نيشابور و برخي از شهرستانهاي استان به اين مناسبت شعر خواندند. در اين جلسه برخي از سخنرانان علمي مراسم عطار از جمله دكتر تقي پورنامداريان، خانم دكتر مهر آفاق بايبوردي و نيز تني چند از استادان دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي نيز شركت داشتند.
مراسم روز بعد از ساعت 9 صبح در تالار فرهنگسراي سيمرغ نيشابور با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و اجراي سرود جمهوري اسلامي ايران آغاز شد. پس از اعلام برنامه و سخنان آغازين دكتر ضا اشرف زاده عطار شناس بنام خراساني، خانم دكتر مهر آفاق بايبوردي سخن خو را با عنوان عطار و درياي جانآغاز كرد. وي ضمن اشاره به كتاب مهم و پر مطلب در ياي جان اثر خاور شناس معروف آلماني هلموت ريتر كه خود وي با همكاري شادروان دكتر عباس زرياب خويي به فارسي ترجمه كرده، افزود كه ريتر به خوبي توانسته است از جهان مستور انديشه و هنر عطار پرده بردارد. او با خواندن بخشهايي از شعر عطار به نكات اساسي فكر و انديشة اين عارف بزرگ اشاره كرد و افزود كه عطار مبحث فنا و بقا را بسيار زيبا حل كرده و ريتر آن را بخوبي به تصوير كشيده است، به اين ترتيب كه وجود انسان قطره اي است كه وقتي به در يا مي پيوندد ظاهرانيست مي شود اما در واقع از نيستي مصون مي ماند چون كه به اصل خود پيوسته است و اين پيوستن به اصل براي عطار به معني بقا و جاودانه شدن است. 
سخنران بعد آقاي مسعود تاكي محقق و مدرس دانشگاه بود كه سخنراني خود را با عنوان «روايت عطار از داستان بردار كردن حسنك»آغاز كرد. وي با اشاره به داستان حسنك وزير در تاريخ بيهقي، كه با فضاي نيشابور مناسبت و پيوستگي تام داشت، به نقل روايت عطار از اين داستان پرداخت كه به طريق اولي با آنچه در روايت بيهقي آمده قدري متفاوت است. وي به تمامي اين تفاوت ها اشاره كرد و جهت گيري خاص روايت داستان را ناشي از سليقة عطار و احتمالاًدوستداران حسنك در روزگار عطار دانست، وي با اشاره به اين كه در روايت عطار حسنك كشته نمي شود بلكه با اختيار خود كشي مي كند، در پايان نتيجه گرفت كه دو ستداران اين وزير ثابت رأي و خاصه نيشابوريان نمي توانسته اند شخصيت محبوب حسنك را حتي در قبول مرگ تسليم ارادة كسي ببينند.   
دكتر ابراهيم قيصري استاد دانشگاه و محقق عطار شناس سخنران بعدي بود كه موضوع گفتار خود را مكررات نامكررانتخاب كرده بود. سخنراني دكتر قيصري درواقع فشردة يك تحقيق مفصل بود در موضوع مقايسه مضامين داستانهايي كه در تذكره الاوليا و منظومه هاي عطار به تكرار آمده اما در هر مورد با شكل و ارادة خاصي مطرح گرديده است. در اين پژوهش يك طرف عمده تذكره الاولياء است كه حاوي داستانها و داستانواره هايي مربوط به سرگذشت عرفاي پيشين است. عطار برخي از اين داستانها را در منظومه هاي خود با حفظ چهارچوب اصلي نقل مي كند اما در آن اندكي تغيير روا مي داردتا بتواند معناي ديگري را ابلاغ كند. ناطق آنگاه به ذكر دو حكايت از دو عارف در منظومه هاي عطار اكتفا مي كند كه هردو با جمجمه اي روبرو مي شوند و دو سخن متفاوت مي گويند كه تعبير و تفسير عارفانه اي است از آيات عذاب بر مذاق صوفيان، آن چنان كه از هردو تعبير بوي رحمت مي آيد.
آخرين سخنران بخش علمي همايش دكتر تقي پورنامداريان، استاد برجستة پژوهشگاه علوم انساني تهران بود، كه در موضوع «تخيل هنري و شعر عطار»سخن گفت.پورنامداريان پس از ذكر يك مقدمة محققانه در ارتباط با انواع گزاره هاي هنري عقلاني و عقل ستيز به شيوة هنري خاص عطار از تخيل ادبي اشاره كرد و به اين نتيجه رسيد كه عطار به عنوان يكي از فرزانگان عصر خويش كه به دليل شغل عطاري با مردم بسياري سر و كار داشته و كتابها زيادي نوشته، حرفهايي از عرفا نقل كرده كه بسياري از آنها از خوزة تجربه هاي عادي و عقل پذير ما دور است ووقوع آن بسيار بعيد مي نمايد. در مصيبت نامه بجاي مرغان، سالك و به جاي حق، سيمرغ و به جاي هدهد، پير مي نشيند. سفرهاي كوتاهتر در درون سفر اصلي و بلند سالك صورت مي گيرد و حدود چهل داستان كوتاه در داخل داستان بلند و اصلي مي آيد تا آنچه اتفاق افتاده پذيرفتني و عقل پذير شود.براي آن كه جريان سفر اصلي آنقدر غير عادي و عقل ستيز است كه عطار مجبور مي شود با داستانهاي زياد اما معمولي تر آن را توجيه كند. ناطق در پايان با استناد به قول خود عطار كه:
گر كسي را هست در ظاهر گمان       كاين سخن كژ مي رود همچون كمان
آن ز ظاهر كوژ مي بيند و ليك          هست در باطن بغايت نيك نيك
براي سخن وي ظاهر و باطني قائل شد و نظر خود را اين گونه ابراز داشت كه از آغاز بسياري از داستانهايي كه عطار نقل مي كند و در ظاهر غير قابل باور و عقل ستيز است، يك جمله نظيردر واقعه ديدم..، درعالم كشف ديدم…” افتاده است، يا ما ناگزيريم كه چنين جمله اي در آغاز آن فرض كنيم، براي آن كه عالم رؤيا، واقعه و كشف براي صوفيه مهمتر از عالم واقع است.
در پايان اين جلسة علمي معاون استاندار خراسان و فرماندار نيشابور، كه به دليل سفر همزمان رئيس جمهور به نيشابور در آغاز جلسه حضور نداشت، در سخنان كوتاهي ضمن عرض خير مقدم به مهمانان و دانشمندان حاضر در جلسه، از برگزاري اين مجلس باشكوه بزرگداشت در شهر تاريخي نيشابور سپاسگزاري كرد. در پايان هم گروه هنري شادياخ نيشابور جمعيت انبوه حاضر در سالن را با اجراي قطعاتي از عطار به مهماني هنر خويش دعوت كردند.
عصر آن روز از سوي ميراث فرهنگي نيشابور برنامة ويژه اي در باغ آرامگاه عطار تدارك ديده شده بود. به اين ترتيب كه ساعت 4 بعد از ظهر پس از اعلام برنامه در حضور انبوه مهمانان و مسافران عصر جمعه، جواد محقق نيشابوري عضو هيإت مديرة فرهنگسراي فردوسي از سوي برگزاركنندگان اين مراسم يعني اعضاي هيأت مديرة فرهنگسرا به حاضران خير مقدم گفت. آنگاه از خانم دكتر مهرآفاق بايبوردي مهمان رسمي همايش و مترجم كتاب درياي جان خواسته شد كه چند كلمه در مورد هلموت ريتر وخدمات او به فرهنگ ايران و به ويژه كتاب گرانقدرش در مورد عطار براي حاضران سخن بگويد. وي با تأكيد بر مقام بلند هلموت ريتر به كوششهاي اين خاور شناس آلماني و متن شناس زبانهاي لاتين و يوناني و استاد زبانهاي فارسي و عربي، براي شناخت عطار و اهميت كتاب درياي جان، كه خود وي به اتفاق شادروان عباس زرياب خويي به فارسي ترجمه كرده بود، اشاره كرد و دقائقي فضا را براي اداي احترام به عطار و ريتر آماده نمود. جمعيت پس از شنيدن شعر دكتر يحيي حدادي نايب رئيس فرهنگسراي فردوسي در ستايش مقام عطار، آرامگاه شيخ فريدالدين عطار را غرق گل كردند واز آن جا براي پرده برداري از تنديس هلموت ريتر به ضلع شرقي باغ آرامگاه متوجه شدند.
در كنار تنديس ريتر دكتر محمد جعفر ياحقي مدير عامل فرهنگسراي فردوسي و دبير علمي همايش طي سخنان كوتاهي نصب تنديس ريتر را در جوار آرامگاه عطار نشان تفاهم ملل و مظهري از پيام دوستي ملت ايران به مردم آلمان دانست و افزود كه اين پيام در واقع پيام عرفان ايراني و سخن بر خاسته از سويداي دل عطار است كه نمي پرسد از كجايي و بر چه آئيني و با چه زباني سخن مي گويي؟ وي در پايان پيشگامي نيشابوريان را براي ابلاغ پيام انساني عرفان ايراني ستود و آرزو كرد كه ملت آلمان اين پيام را درك كند و روزي نه چندان دور در شهر فرانكفورت بر بالين هلموت ريتر نيز تنديس عطار نيشابوري به نشانة پاسخ مثبت به پيام ملت ايران، كه فارغ از دولتها و سياستها هميشه منادي صلح و دوستي بوده، نصب شود. آنگاه پس از پرده برداري از تنديس مضمون همين پيام به زبان آلماني خطاب به ملت آلمان توسط آقاي فرهنگ قرائت گرديد.
تنديس ريتر را دوستداران ايراني گوته و حافظ در آلمان سفارش داده بودند و هنرمند و پيكر تراش نيشابوري آقاي عليرضا قدمياري از سنگ مرمر در مدت 4 ماه اجرا كرده بود كه همان جا از وي تجليل شد.
پايان بخش مراسم باغ آرامگاه عطار منطق الطير خواني و اجراي موسيقي سنتي بر اساس اشعار عطار بود كه تا پاسي از شب ادامه يافت.
در اين مجلس علمي علاوه بر اهالي نيشابور، و علاقه مندان بسيار از مشهد و شهرهاي مجاور، دانشجويان دوره هاي تخصصي زبان وادبيات فارسي دانشگاه فردوسي به همراه تني چند از استادان خود و نيز اعضاي انجمن هاي   بهار، طرفداران ميراث فرهنگي، موج سبز، و مولانا از تهران و ساير شهرستانها نيز شركت داشتند.
علاوه بر برنامه سخنرانی برابر قرارداد اقدامات زیر برای بزرگداشت عطار صورت گرفت:
1- طراحي و چاپ پوستر به شرح نمونة پيوست و ارسال آن به مراكز علمي، سازمانها، ادارات و مؤسسات ذيربط در مشهد، استان و شهرستانها.
2- طراحي و چاپ كارت دعوت به شرح نمونة پيوست.
3- چاپ كاغذ سربرگ مخصوص همايش در دو قطع بزرگ وكوچك.
4- تهية پوشه( فولدر) با خود كار مخصوص مراسم بزرگداشت عطار.
5- تهية متني كوتاه، روشن وعلمي به زبان ساده براي قرائت در آموزشگاههاي استان در صبح روز مراسم بزرگداشت پس از نواخته شدن زنگ عطار.
 6- گرد آوري مطالب، تنظيم، طراحي و چاپ بولتن خبري ويژة مراسم بزرگداشت عطار با عنوان سيمرغ جان در 12 صفحه.
7- سفارش، گردآوري، تنظيم وچاپ مجموعه مقالات ويژة عطار با عنوان عطار شناخت در 132 صفحه.
  
 
 
 
 
 
 

 

همايش پژوهشي بررسي آثار و احوال حكيم ابوالقاسم فردوسي
 
 
متن پژوهي شاهنامه فردوسي
مراسم يادروز فردوسي با تمهيداتي كه از قبل انديشيده شده بود، امسال به طرز متفاوت و با شكوهي خاص برگزار شد. به اين ترتيب كه با هماهنگي با شوراي گسترش زبان فارسي، مركز آموزش عالي حافظ شيراز و فرهنگسراي فردوسي، اين همايش در سه روز و در دو شهر شيراز و مشهد با عنوان كلي «متن پژوهي شاهنامه»و زير عنوان «از شيراز تا توس»برگزار گرديد. اين عنوان از آن جهت براي همايش برگزيده شده بود كه برگزاركنندگان اولين گام در مسير شناخت فردوسي و شاهنامه را اهتمام براي به دست دادن يا دست كم اتفاق كردن بر يك متن منقح و نسبتاًقابل اعتماد از شاهنامه مي دانستند. به اين منظور گروهي از مهمانان همايش روز 22 ارديبهشت به شيراز رفتند و برنامة رسمي ساعت 9 صبح روز 23ارديبهشت در هتل پارس شيراز آغاز شد و طي چهار نشست صبح و بعد از ظهر بيش از 15 تن در موضوع شاهنامه پژوهي سخن گفتند و به طرح ديدگاههاي خود دراين خصوص پرداختند و مقالاتي به اين منظور ارائه كردند. نشست پاياني شيراز ميز گرد و حمع بندي مطالبي بود كه در جلسات قبلي طرح شده بود، اما نتيجه گيري نهايي موكول شد به پايان ادامة نشست ها كه قرار بود فرداي آن روز در مشهد دنبال شود.
فرداي آن روز مهمانان شيراز با هواپيما به مشهد رفتند و اين درحالي بود كه علاوه بر استادان مشهد گروه بيشتري هم از تهران، اصفهان، اروميه و زاهدان نيز به آنها پيوسته بودند. جلسة علمي ساعت 4:30 بعد از ظهر در تالار مجتمع كانونهاي فرهنگي دانشگاه فردوسي، با حضور انبوهي از استادان، دانشجويان و مشتاقان فردوسي آغاز شد.
در آغاز سيد جواد جعفري مدير كل فرهنگ وارشاد اسلامي خراسان رضوي ضمن خير مقدم به حاضران بر لزوم پاسداشت مفاخر با كيفيتي مطلوب سخن گفت. دكتر محمد جعفر ياحقي دبير علمي همايش هم به حاضران خير مقدم گفت و افزود كه نخستين و مهمترين گام براي شناخت هر اثر اين است كه بدانيم كداممتن به آنچه نويسنده يا سراينده گفته نزديكتر است، به اين منظور اين نخستين گام براي فردوسي پژوهي را به شناخت بهترين و صحيح ترين متن شاهنامه اختصاص داديم تا بر اساس آن بتوانيم تحقيقات بعدي را در مورد اين شاهكار حماسي جهان آغاز كنيم. وي آنگاه به علت برگزاري اين همايش در دو شهر شيراز و مشهد اشاره كرد و افزود كه زبان فارسي از خراسان نشأت گرفت و در فارس به بالندگي و كمال رسيد، بنابراين فارس و خراسان در تكوين فرهنگ فارسي نقش بسزايي دارند. به علاوه فارس مظهر قدمت و كهنسالي اين سرزمين نيز هست به اين منطور ما از چند نقطة مرزي و مهم كشور، از آن جمله اصفهان، اروميه، و زاهدان هم به طور رمزي مهماناني دعوت كرده ايم تا نشان دهيم كه فردوسي متعلق به همة ايرانيان و حتي همة فارس زبانان و فارسي دوستان عالم است كه حضور مهمانان ارجمندي از تاجيكستان، روسيه، هند و تركيه بر اين حقيقت تأكيد دارد.
وزير فرهنگ وارشاد اسلامي در سخنان خود بر مقام فردوسي و اهميت خطير شاهنامه در مسير فرهنگ كنو.ني ايران تأكيد كرد و افزود: آنها كه طي سالهاي گذشته سعي مي كردند فردوسي را زا ذهنها بزدايند هدفي جز تهي كردن تاريخ اين مملكت از مفاخري كه تمدن ما را ساخته اند، نداشتند وي با تأكيد بر عشق و علاقة فردوسي به پيامبر اعظم وخاندان رسالت، اضافه كرد كه فردوسي در كتاب خودش همواره از خوبي و نيكي جانبداري كرده است همين امر و روحية حماسي پايداري كه فردوسي در شاهنامة خويش تبليغ مي كند كافي است كه شاهنامة او براي پايداري فرهنگ ما از ارج و اعتبار خاصي برخوردار باشد.
 محمدي زاده استاندار خراسان نيز در اين همايش از فردوسي به عنوان انساني دين باور و ولايتمدار ياد كرد و نويد داد كه به زودي پژوهشكدة زبان وادبيات فارسي در توس را اندازي مي شود. همچنين باغ مشاهير توس در كنار آرامگاه فردوسي بنا خواهد شد اين در حالي است كه طرح بازسازي ارگ توس و جابجايي دو روستاي توس و اسلاميه و سرمايه گذاري در جهت احياي ورزشهاي باستاي در اولويت كاري دولت قرار دارد.
 
فرهنگسراي فردوسي به منظور شكوه بيشتر مراسم ياد روز فردوسي اقدامات ديگري به شرح زير انجام داده است:
1- طراحي و چاپ پوستر.
2- طراحي و چاپ كارت دعوت مخصوص.
3-  طراحي و چاپ بنر براي پشت صحنة تالار همنايش به ابعاد 4×6متر.
4- طراحي و چاپ آويز و نصب آن در نقاط مختلف شهر.
5-  تهية تيزر تبليغاتي به مدت 58 ثانيه و پخش آن از سيماي مركز خراسان.
6- تهيه و پخش زير نويس تبليغاتي كه از سيماي مركز خراسان بارها پخش شد.
7-مصاحبة مطبوعاتي با رسانه ها (صدا و سيما، مطبوعات خراسان و روزنامه هاي سراسري به طور مكرر.
8- تهية متني كوتاه و گويا در معرفي فردوسي به زبان ساده براي قرائت در آموزشگاه هاي استان پس از نواخته شدن زنگ فردوسي ساعت 8 صبح 25 ارديبهشت.
9-  تهية مطالب، تنظيم و چاپ بولتن خبري مخصوص فردوسي با عنوان بسي رنج بردم در 40 صفحه.
10- سفارش، آماده سازي و چاپ مجموعه مقالات خاص فردوسي و شاهنامه با عنوان شاهنامه پژوهي- دفتر نخست در 304 صفحه.

 


HyperLink
HyperLink

HyperLink
HyperLink


ورود به پنل کاربری
نام کاربری :  
رمز عبور :  
شما وارد سیستم نشده اید
رمز عبور را فراموش کرده ام
ثبت نام جدید

         در حال بروز رسانی سایت55


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی و هنری سرای فردوسی می باشد
طراحی و پیاده سازی : باتیس